Saturday, November 28, 2015

A Taste of Yiddish 6.11

Yiddish In 10 Lessons!!
A Great Gift Not Just For Chanukah!!
A Great Way To Express Yourself!!  In YIDDISH!!


this week's proverb
דאָס לעבּן גיט אונדז גאָט; אַוועקנעמען קען עס יעדער שרץ

transliterated
dos lebn git undz Got; aveknemen ken es yeder sherets

the saying actually means
Life is give to us by God; it can be taken away by any vermin

translated to Hebrew
אלוקים נותן לנו את החיים; לקחת אז זה מאיתנו יכול כל שרץYiddish In 10 Lessons”
workbook and CD's
NOW AVAILABLE

A QUICK AND EASY WAY TO LEARN YIDDISH

אַ גוטע וואָך

Chaim Werdyger
Bringing back the Yiddish language

A proverb is a short, generally known sentence of the folk which contains wisdom, truth, morals, and traditional views in a metaphorical, fixed and memorizable form and which is handed down from generation to generation
Thursday, November 26, 2015

Yiddish Expressions 3.11


Yiddish In 10 Lessons!!
A Great Gift Not Just For Chanukah!!
A Great Way To Express Yourself!!  In YIDDISH!!


Express It In Yiddish:
someone in a leading or dominant position, mingling with the upper echelon of the high society, be on top of the world, be of greatest importance
עמדה בראש או דומיננטי, להתמזג עם הדרג העליון בחברה הגבוהה, רב חשיבות, משמעותי, בין החשובים
ער איז אויפן פערד
er iz afn ferd
he is on the horse
הוא על הסוס


ער דרייט זיך אין די הויכע פענצטער
er dreyt zikh in di hoykhe fentster
he is affiliated in the high windows
הוא מסתובב בחלונות הגבוהים


שטיין ברומו של עולם
shteyn b'rumo shel olom
to stand at the top of the world
לעמוד ברומו של עולם


Yiddish is rich with expressions. In fact, sometimes the same phrase can be said in a number of different ways. I try to bring the unique ones, where it is is not obvious from the literal translation what the expression means.

Tuesday, November 24, 2015

Yiddish Expressions 1.24

Yiddish In 10 Lessons!!
A Great Gift Not Only For Chanukah!!
A Great Way To Express Yourself!!  In YIDDISH!!


Express It In Yiddish:
pay someone off, bribe, entice, to get him off your back, to make it go away, to leave you alone

לשלם למישהו שיפסיק להציק לך, או להוריד אותו ממך, שילך כבר, לתת לך לחיותבּאַצאָלן לא יחרץ געלט

batsoln loy yekhrats gelt

*to pay “no barking” money

לשלם כסף של לא יחרץ* 


*based on Exodus 11:7
But against any of the children of Israel shall not a dog whet his tongue (bark),

*מבוסס על הפסוק (שמות יא:ז) וּלְכֹל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֹא יֶֽחֱרַץ־כֶּלֶב לְשֹׁנ֔וֹ
Yiddish is rich with expressions. In fact, sometimes the same phrase can be said in a number of different ways. I try to bring the unique ones, where it is is not obvious from the literal translation what the expression means.


Saturday, November 21, 2015

A Taste of Yiddish 6.10

Yiddish In 10 Lessons!!
A Great Gift Not Only For Chanukah!!
A Great Way To Express Yourself!!  In YIDDISH!!


this week's saying
ווילסט דערקענען אַ פרוי'ס חסרונות, דערצייל אַ בּיסל פון אירע מעלות פאַר אירס אַ חברטע

transliterated
vilst derkenen a froys khesroynes, dertseyl a bisl fun i're mayles for ir's a khaverte

the saying actually means
if you want to identify a woman's faults, tell some of her virtues to her friend

translated to Hebrew

אם תרצה לדעת החסרונות של אשה, תספר קצת מן המעלות שלה לחברתה

Yiddish In 10 Lessons”
workbook and CD's
NOW AVAILABLE

A QUICK AND EASY WAY TO LEARN YIDDISH

אַ גוטע וואָך

Chaim Werdyger
Bringing back the Yiddish language

A proverb is a short, generally known sentence of the folk which contains wisdom, truth, morals, and traditional views in a metaphorical, fixed and memorizable form and which is handed down from generation to generationThursday, November 19, 2015

Yiddish Expressions 3.10

Yiddish In 10 Lessons!! Not Only For Chanukah!!
A Great Way To Express Yourself!!  In YIDDISH!!

Express It In Yiddish:
when a doctor explains a condition in medical jargon, when you don't understand what was said to you, the discussion is way over your head, above your comprehension
כשרופא מסביר מצב רפואי בז'רגון רפואי, כשאתה לא מבין מה שמדברים אליך, הדיון הוא מעבר להבנתךער רעדט צו מיר טערקיש

er redt tsu mir terkish

it sounds like Turkish to me

זה נשמע לי טורקית


ס'איז פאר אים תרגום לשון

s'iz far em targem loshn

it's Unkelus' translation to him
(interpretation of the Torah that's hard to understand)


זה בשבילו תרגום אונקלוס

Yiddish is rich with expressions. In fact, sometimes the same phrase can be said in a number of different ways. I try to bring the unique ones, where it is is not obvious from the literal translation what the expression means
Saturday, November 14, 2015

A Taste of Yiddish 6.9

Yiddish In 10 Lessons!! Not Only For Chanukah!!
A Great Way To Express Yourself!!  In YIDDISH!!Avot Chapter 4 Mishna 1 states:
בּן זומא זאָגט, ווער איז אַ חכם דער וואָס לערנט פון יעדן מענטשן, אַזוי ווי עס שטייט אין תּהלים קי׳׳ט ״מכּל מלמדי השכּלתּי, פון אַלע מײַנע לערערס האָבּ איך געלערנט שכל״

transliterated
Ben Zoma zogt: “ver iz a khokhem, der vos lernt fun yedn mentshn, azoy vi es shteyt in Tehilim 119 “fun a'le mayne lerers hon ikh gelerent seykhl”

translated to English
Ben Zoma said: who is he that is wise? He who learns from every man, as it is said: (Psalms 119:99) “From all who taught me have I gained understanding,”

the original Version in Hebrew
"בן זומא אומר איזהו חכם הלומד מכל אדם שנאמר: מכל מלמדי השכלתי כי עדותיך שיחה לי" (פרקי אבות פרק ד משנה א)


Tractate Makos 10A states:
און דאָס איז וואָס רבּי האָט געזאָגט, איך האָבּ אַ סך געלערנט פון מײַנע רבּיים, און פון מײַנע חברים מער און פון מײַנע תּלמידים מער פון אַלע

transliterated
un dos iz vos Rebbe hot gezogt, “ikh hob a sakh gelernt fun mayne rabeyim un fun mayne khaveyrim mer un fun mayne talmidim mer fun a'le

in English
and that is what Rabbi said: “Much Torah have I learnt from my Masters, more from my fellow — students and from my disciples most of all!”

in Hebrew
והיינו דאמר רבי הרבה תורה למדתי מרבותי ומחבירי יותר מהם ומתלמידי יותר מכולן (מכות י א)


this week's proverb
אַ חכם לערנט זיך פון יעדן מענטשן; אַ נאַר לערנט יעדן מענטשן

transliterated
a khokhem lernt zikh fun yedn mentshn; a nar lernt yedn mentshn


the proverb actually means
a smart person learns from everyone; a fool teaches everyone

translated to Hebrew
חכם לומד מכל אדם; טיפש מלמד כל אדם

Yiddish In 10 Lessons”
workbook and CD's
NOW AVAILABLE

A QUICK AND EASY WAY TO LEARN YIDDISH

אַ גוטע וואָך

Chaim Werdyger
Bringing back the Yiddish language

A proverb is a short, generally known sentence of the folk which contains wisdom, truth, morals, and traditional views in a metaphorical, fixed and memorizable form and which is handed down from generation to generation


Yiddish Expressions 1.26

Yiddish In 10 Lessons!! Not Only For Chanukah!!
A Great Way To Express Yourself!!  In YIDDISH!!


Express It In Yiddish:
Someone who thinks he is special, distinguished, distinctive, or G-d's gift to the world, or that he came up with an idea that he thinks no one else did

מישהו שחושב שהוא מיוחד או שהוא מתנת אלקים לעולם או אחד שיש לו רעיון שהוא חושב שאף אחד אחר לא חשב על זהער מיינט ער איז אַ יחיד אין מאָסקווע

er meynt er iz a yokhid in moskve

He thinks he is the only person in Moscow

הוא חושב שהוא יחיד במוסקבהYiddish is rich with expressions. In fact, sometimes the same phrase can be said in a number of different ways. I try to bring the unique ones, where it is is not obvious from the literal translation what the expression means.

Thursday, November 12, 2015

Yiddish Expressions 3.9

Yiddish In 10 Lessons!! Not Only For Chanukah!!
A Great Way To Express Yourself!!  In YIDDISH!!

Express It In Yiddish:
one that can't get his act together, not organized, not on schedule, a procrastinator, a laggard, a dawdler, a dillydallier, a lingerer, etc.
דחיין, מי שלוקה בנטייה לדחות ביצוע, אחד שלא מתארגן, סוחב סתם, אדם המשתהה מאחור, עצלן, זחלן, וכו'אַ פאַרשלעפּטע קרענק

a farshlepte krenk

a prolonged sickness

מחלה ממושכת

Yiddish is rich with expressions. In fact, sometimes the same phrase can be said in a number of different ways. I try to bring the unique ones, where it is is not obvious from the literal translation what the expression meansSaturday, November 7, 2015

A Taste of Yiddish 6.8

Yiddish In 10 Lessons!! Not Only For Chanukah!!
A Great Way To Express Yourself!!  In YIDDISH!!  this week's proverb and sayings
  זאָל מען אַזוי קענען מאַכן פון קליין גרויס, ווי מען מאַכט פון גרויס קליין

  transliterated
  zol men azoy kenen makhn fun kleyn groys, vi men makht fun groys kleyn

  the proverb actually means
  you should have the capability to make from small big as
  easily as you make from big small

  translated to Hebrew
  הלואי שתעשה מקטן גדול כמו שאתה עושה מגדול קטן


  examples of making small big
  פון אַ קליין פּעטרישקע מאַכט ער אַ גאַנצן גאָרטן

  transliterated
  fun a kleyn petrishke makht er a gantsn gortn

  in English
  from a small parsley he makes a whole garden

  in Hebrew
  מפטרוזיליה קטנה הוא עושה גינה שלימה


  another
  מ'קען מאַכן דעם חלום גרעסער ווי די נאַכט

  transliterated
  m'ken makhn dem kholem greser vi di nakht

  in English
  you can make the dream bugger than the night

  in Hebrew
  מסגלים לעשות את החלום יותר ארוך מהלילה


  finally
  צוליבּ צוויי פענצטער מאַכט מען נישט חרב דעם גאַנצן בּנין

  transliterated
  tsulib tsvey fentster makht men nit khorev den gantsn binyen

  in English
  over two windows you don't raze the whole building

  in Hebrew
  בגלל שתי חלונות לא מחריבים את כל הבית

  Yiddish In 10 Lessons”
  workbook and CD's
  NOW AVAILABLE

  A QUICK AND EASY WAY TO LEARN YIDDISH

  אַ גוטע וואָך

  Chaim Werdyger
  Bringing back the Yiddish language

  A proverb is a short, generally known sentence of the folk which contains wisdom, truth, morals, and traditional views in a metaphorical, fixed and memorizable form and which is handed down from generation to generation

Thursday, November 5, 2015

Yiddish Expressions 3.8

Yiddish In 10 Lessons!! Not Only For Chanukah!!
A Great Way To Express Yourself!!  In YIDDISH!!

Express It In Yiddish:
ignore, disregard on purpose, pay no attention to, take no notice, turn a blind eye or a deaf ear to

להתעלם בכוונה, לא לשים לב , עושה עצמו כאילו לא רואהמאַכן זיך נישט וויסנדיק

makhn zikh nisht visndik

feign ignorence

לעשות עצמו כאילו לא שם לבYiddish is rich with expressions. In fact, sometimes the same phrase can be said in a number of different ways. I try to bring the unique ones, where it is is not obvious from the literal translation what the expression means