Saturday, August 29, 2015

A Taste of Yiddish 5.49

Master the Yiddish Language!! 
Now Easier Than Ever!!
this week's proverb
דער פּרײַז פון בּוך איז פאַר אַלעמען דער זעלבּער, אָבּער די ווערדע פון בּוך איז נישט פאַר אַלעמען גלײַך

transliterated
der prayz fun bukh iz far a'le'men der zelber, ober di verde fun bukh iz nit far a'le'men glaykh

the proverb actually means
the price of a book is the same for everyone but its value is not the same for everyone

translated to Hebrew
המחיר של הספר שווה לכולם, אבל הערך שלו לא שווה לכולם


Yiddish In 10 Lessons”
workbook and CD's
NOW AVAILABLE

A QUICK AND EASY WAY TO LEARN YIDDISH

http://yiddishin10lessons.blogspot.com/2015/01/yiddish-in-10-lessons-language-for-all.html

אַ גוטע וואָך

Chaim Werdyger
Bringing back the Yiddish languageA proverb is a short, generally known sentence of the folk which contains wisdom, truth, morals, and traditional views in a metaphorical, fixed and memorizable form and which is handed down from generation to generation

Wednesday, August 26, 2015

Yiddish Expressions 2.49

Master the Yiddish Language!! 


Express It In Yiddish:

a number of expressions about business deals, what you should or shouldn't do
ביטויים על עסקות, מה ואיך לעשות או לא לעשות
מ'קען אַ מענטש נישט דערקענען בּיז מ'האַנדעלט נישט מיט אים

m'ken a mentsh nit derkenen biz m'handelt nit mit em

you don't really know a person until you do business with him

אתה לא מכיר בן אדם עד שאתה עושה עסקים איתו


לויפן און קויפן טויג נישט (בּײַ אַ מסחר טאָר מען נישט יאָגן)

loyfn un koyfn toyg nit (ba a miskher tor men nit yogn)

to run and buy is not a good thing (it's not good to rush into any deal)

לרוץ ולקנות זה לא דבר טוב (כשעושים עיסקה אסור למהר)


מער ליכט פאַרבּרענט ווי געלט פאַרדינט (צו פיל שפּעזן)
mer likht farbrent vi gelt fardint (tsu fil shpezn)

more candles burned than money made (too many expenses)

יותר נרות בערו מאשר כסף שנעשה (ההוצאות יותר גדולות מההכנסות)


דאָס לעבּעדיקע לייגט מען נישט אויפן טויטן (מ'ריזיקירט נישט דאָס זיכערע פאַר דעם אומזוכערע)

dos lebedike leygt men nit afn toytn (m'rizikirt nit dos zokhere far dsm umzikhere)

the live ones are not placed on the dead ones (you don't throw good money after bad)

לא שמים את החיים על המתים (להפסיק לזרוק כסף טוב אחרי כסף רע )


פון דעם מעל וועט קײַן בּרויט נישט ווערן (געשעפט)

fun dem mel vet kayn broyt bit vern (gesheft)

there will be no bread from this wheat (business)

מהקמח הזה כבר לא יצא לחם (מהעיסקה הזאת)Yiddish is rich with expressions. In fact, sometimes the same phrase can be said in a number of different ways. I try to bring the unique ones, where it is is not obvious from the literal translation what the expression means

Saturday, August 22, 2015

A Taste of Yiddish 5.48

Master the Yiddish Language!! 
Now Easier Than Ever!!
http://www.amazon.com/Yiddish-Lessons-Home-Study-Program/dp/1628471050


this week's proverbs
מ'קען נישט זײַן קײַן בּעזעם אָן ווערן בּאַשמוצט

transliterated
m'ken nit zayn kayn bezem on vern bashmutst

the proverb actually means
you can't be a broom without getting yourself dirty

translated to Hebrew
אי אפשר להיות מטאטא בלי להתלכלך


or this
ווער עס פּאָרעט זיך מיט סמאָלע, שמירט זיך אײַן די הענט

transliterated
ver es poret zikh mit smo'le, shmirt zikh ayn di hent

in English
he, who handles tar, gets his hands dirty

in Hebrew

זה שמתעסק בזפת מלכלך את הידים

Yiddish In 10 Lessons”
workbook and CD's
NOW AVAILABLE

A QUICK AND EASY WAY TO LEARN YIDDISH

http://yiddishin10lessons.blogspot.com/2015/01/yiddish-in-10-lessons-language-for-all.html

אַ גוטע וואָך

Chaim Werdyger
Bringing back the Yiddish languageA proverb is a short, generally known sentence of the folk which contains wisdom, truth, morals, and traditional views in a metaphorical, fixed and memorizable form and which is handed down from generation to generation

Thursday, August 20, 2015

Yiddish Expressions 2.48

Master the Yiddish Language!! 


Express It In Yiddish:
abadoned, ownerless, stray, chaotic, disorderly, lawless, debauched, wanton
ללא בעלים, ללא אדון, דבר שהופקר; חוסר אחריות, התפרקות, פריקת עולהפקר
hefker

הפקר פּעטרישקע
hefker petrishke
anything goes
הכל הולך

לאָזן אויף הפקר
abandon, neglect
lozn af hefker
להשאיר משהו הפקר

אַ הפקר יונג
a hefker yung
lout, delinquent
מופקר

אַ הפקר מענטש
a hefker mentsh
derelict, wanton,/immoral person
אדם מופקר


הפקרדיק
hefkerdik
without scruples, reckless, licentious
לא הגון, לא מוסרי, לא מנומס, פורע חוק, שיצא לתרבות רעה

הפקרות
hefkeyres
neglect, debauchery, wantonness, arbitrariness

הפקרות

Yiddish is rich with expressions. In fact, sometimes the same phrase can be said in a number of different ways. I try to bring the unique ones, where it is is not obvious from the literal translation what the expression means

Saturday, August 15, 2015

A Taste of Yiddish 5.47

Master the Yiddish Language!! 
Now Easier Than Ever!!
http://www.amazon.com/Yiddish-Lessons-Home-Study-Program/dp/1628471050

this week's proverb
אויף דער וועלט, שלאָגט מען מיך כּסדר, ווײַל איך בּין אַ ייד.
אויף יענער וועלט, וועט מען מיך שלאָגן, ווײַל איך בּין נישט געווען אַ ייד. (ד. ה. זיך ניט געפירט מעשה ייד)

transliterated
af der velt, shlogt men mikh jeseyder, vayl ikh bin a yid.
af yener velt, vet men mikh shlogn, vayl ikh bin nit gaven a yid (zikh nit gefirt may'se yid)

the proverb actually means
in this world I constantly get clobbered because I am a Jew; in the next world I will get lambasted because I wasn't a Jew (for not behaving like a Jew should)

translated to Hebrew
בעולם הזה אני מקבל כל הזמן מכות כי אני יהודי. בעולם הבא אני אקבל מכות כי אני לא הייתי יהודי (כי לא התנהגתי כמו שיהודי צריך להתנהג)


here's another
פאַר אַן עבירה וועט מען בּאַצאָלט ווערן אויף יענער וועלט; פאַר אַ נאַרישקייט ווערט מען שוין בּאַצאָלט אויף דער וועלט

transliterated
far an a'vey're vet men batsolt vern af yener velt; far a narishkeyt vert men shoyn batsolt af der velt

in English
for a sin you''ll get punished in the world to come. For a stupidity you get punished already here in this world.

In Hebrew
על עבירה נקבל עונש בעולם הבא; על שטות מקבלים כבר עונש בעולם הזה
and lastly
זינדיקן זינדיקן אַלע גלידעד פון קערפּער, תּשובה-טאָן דאַרף נור דאָס האַרץ

transliterated
zindikn, zindikn a'le glider fun kerper; tshuve ton darf nor dos harts

in English
to sin, all of the limbs in one's body sin. To repent you just need the heart

in Hebrew
לחטוא, חוטאים כל האברים שבגוף – לעשות תשובה צריך רק את הלב


Yiddish In 10 Lessons”
workbook and CD's
NOW AVAILABLE

A QUICK AND EASY WAY TO LEARN YIDDISH

http://yiddishin10lessons.blogspot.com/2015/01/yiddish-in-10-lessons-language-for-all.html

אַ גוטע וואָך

Chaim Werdyger
Bringing back the Yiddish languageA proverb is a short, generally known sentence of the folk which contains wisdom, truth, morals, and traditional views in a metaphorical, fixed and memorizable form and which is handed down from generation to generation

Wednesday, August 12, 2015

Yiddish Expressions 2.47

Master the Yiddish Language!! Express It In Yiddish:
all about laughter, being in stitches, holding your sides with laughter, howling or bursting out with laughter, etc.
צחוק למיניהם, נשפך מצחוק, להחזיק את הבטן מרוב צחוק, להתגלגל, להתפוצץ, להישפך מצחוק, צחוק אינטנסיבי וכו'קײַכן פאַר געלעכטער

kaykhn far gelekhter

split one's sides in laughter, be in stitches

נשפך מצחוק, תפס את הבטן מרוב צחוק


אויסשיסן מיט אַ געלכעטער

oys'shisn mit a gelekhter

howling with laughter

להתפקע מצחוק


פּלאַצן פון געלעכטער

platsn fun gelekhter

burst out laughing

להתפוצץ מצחוק


אַ יענץ געלעכטער

a yents gelekhter

a sad joke (not funny)

בכלל לא מצחיק


אַ בּיטער געלעכטער

a biter gelekhter

a bitter laughter (not funny)

צחוק מר, ממש לא מצחיק


אַ געלעכטער אין אַ זײַט

a gelekhter in a zayt

all kidding aside

צחוק בצד


מאַכן פון אים דאָס געלעכטער

makhn fun em dos gelekhter 

making fun of him

עשה ממנו צחוקYiddish is rich with expressions. In fact, sometimes the same phrase can be said in a number of different ways. I try to bring the unique ones, where it is is not obvious from the literal translation what the expression meansSaturday, August 8, 2015

A Taste of Yiddish 5.46

Master the Yiddish Language!! 
Now Easier Than Ever!!


this week's proverb
דער בּעל דרשן, וואָס טוט ניט ווי ער רעדט, איז געגליכן צו אַ סלופּ ער ווײַזט אַלעמען דעם וועג, און ער אַליין רירט זיך ניט פון אָרט...

transliterated
der bal darshn, vos tut nit vi er redt, iz geglikhn tsu a slup, er vayzt a'lemen dem veg un er aleyn rirt zikh nit fun ort...

the proverb actually means
the orator that doesn't practice what he preaches is tantamount to a traffic sign that shows everyone the way yet itself doesn't move from its place

translated to Hebrew

הדרשן שאינו תואם בין הצהרותיו לבין מעשיו (נאה דורש ולא נאה מקיים) דומה לתמרור שמראה לכולם את הדרך ולבד אינו זז ממקומו


Yiddish In 10 Lessons”
workbook and CD's
NOW AVAILABLE

A QUICK AND EASY WAY TO LEARN YIDDISH

http://yiddishin10lessons.blogspot.com/2015/01/yiddish-in-10-lessons-language-for-all.html

אַ גוטע וואָך

Chaim Werdyger
Bringing back the Yiddish languageA proverb is a short, generally known sentence of the folk which contains wisdom, truth, morals, and traditional views in a metaphorical, fixed and memorizable form and which is handed down from generation to generation

Friday, August 7, 2015

Yiddish Expressions 2.46

Master the Yiddish Language!! 


Express It In Yiddish:
an open secret, something generally known, the talk of town, everyone knows
סוד גלוי, רז שכולם יודעיםאַ סוד פאַר גאַנץ בּראָד

a sod far gants brod

a secret for the entire town of Brod

זה סוד לכל (העיירה) ברוד


אַ קינד אין וויג ווייס דערפון

a kind in vig veys derfun

a child in the cradle knows about it

תינוק בעגלה יודע מזה


די שוואַלבּן אויפן דאַך זינגען דערפון

di shvalbn afn dakh zingen derfun

even the swallows are chirping about it

הציפורי דרור מצייצות על זה


זאָל נאָר וויסן איינע, וועט שוין וויסן די שכנה

zol nor visn eyne, vet shoyn visn di shkheyne

if only one knows about it, then the neighbor will know as well


אם רק אחת יודעת, תדע גם השכנה


Yiddish is rich with expressions. In fact, sometimes the same phrase can be said in a number of different ways. I try to bring the unique ones, where it is is not obvious from the literal translation what the expression means