Thursday, December 31, 2015

Yiddish Expressions 3.16

Yiddish In 10 Lessons!! Give the Gift of Continuity!!
A Great Present All Year Long!!
Stay Connected To The Jewish Culture Through YIDDISH!!

  Express It In Yiddish:
  to mean business, to be very serious, to be in earnest, be resolute, stick at nothing, to be tenacious, zealous
  להראות שמתכוונים ברצינות, שזה לא משחק, אני אראה לו מי הבעל הבית כאן, מי שינצח, אני אלמד אותו מי שאני וכו'  געבּן פּוּלווער צו שמעקן

  gebn pulver tsu shmekn

  to give him gunpowder to smell

  לתת להריח אבק שריפה
  Yiddish is rich with expressions. In fact, sometimes the same phrase can be said in a number of different ways. I try to bring the unique ones, where it is is not obvious from the literal translation what the expression means.

Saturday, December 26, 2015

A Taste of Yiddish 6.15

Express It In Yiddish!! A Great Gift All Year Long!!
Stay Connected To The Jewish Culture Through The Expressions of YIDDISH!! Only $19.99

http://yiddishin10lessons.blogspot.co.il/2015/02/express-it-in-yiddish-vol-1-body.html
this weeks' proverb
דעם פוילער איז לײַכטער פיל מאָל אָנפאַנגען אַ זאַך, איידער איין מאָל ענדיקן

transliterated
dem foyler iz laykhter fil mol onfangen a zakh eyder eyn mol endikn

the proverb actually means
for the loafer it's easier to begin a project many times than to complete a task once


another
בּײַ אַ פוילן וואַקסט דער וועג אונטער די פיס

transliterated
ba a foyln vakst der veg unter di fis

in English
under the sluggard's feet the road keeps on increasing distance

in Hebrew
אצל העצלן הדרך מתארכת מתחת לרגליו


lastly
מען ווערט גיכער מיד פון ליידיקגיין אַלץ פון אַרבּעטן

transliterated
men vert gikher mid fun leydikgeyn alts fun arbetn

in English
you get tired more quickly from loafing around than working

in Hebrew

מתעייפים יותר מהר מלהיות בטל מאשר לעבוד

  Yiddish In 10 Lessons”
  workbook and CD's
  NOW AVAILABLE

  A QUICK AND EASY WAY TO LEARN YIDDISH

  אַ גוטע וואָך 

  Chaim Werdyger
  Bringing back the Yiddish language

  A proverb is a short, generally known sentence of the folk which contains wisdom, truth, morals, and traditional views in a metaphorical, fixed and memorizable form and which is handed down from generation to generationThursday, December 24, 2015

Yiddish Expression 3.15

Express It In Yiddish!! A Great Gift All Year Long!!
Stay Connected To The Jewish Culture Through The Expressions of YIDDISH!! Only $19.99


Express It In Yiddish: 
a crowd being dispersed, expelled, driven away, banished, scattered, separated, broken up, diffused, etc
לפזר, לשלוח לכל עבר, להרחיק זה מזה, להבריח, להניס, לסלק, להפריד וכו'


צעשפּרייטן זיך איבּער אַלע זיבּן ימים

tseshpreytn zikh i'ber a'le zibn yamim

to disperse over the seven oceans

להשתרע על שבעת הימים


צעגיין ווי רויך

tsegeyn vi royekh

to vaporize like smoke

להנמס כמו עשןצעקריכן זיך ווי די ווערעם

tsekrikhn zikh vi di verem

to crawl apart like the worms

שלח לכל עבר כמו תולעת


צעלויפן זיך ווי די מײַז, ווי קינדער פאַרן קאַנטשיק

tseloyfn zikh vi di mayz, vi kinder farn kantshik

to run away like the mice, like children from a whip

לברוח כמו עכברים, כמו ילדים מהשוט


צעפאָרן זיך ווי ווי בּרוגז'ע מחותנים

tseforn zikh vi broygeze mekhutonim

to drive away like angry mechutonim
(parents of the bride and groom)

נסעו להם כמו מחותנים שהסתכסכו


צעקײַקלען זיך ווי ניס

tsekeylen zikh vi nis

to roll apart like nuts

להתגלגל כמו אגוזים


צעבּלאָזן ווי פעדערלעך, ווי שטרוי אויפן ווינט

tseblozn vi federlekh, vi shtroy afn vint

blew apart like feathers, like straw in the wind

התפזרו במו נוצות, כמו קש ברוח


Yiddish is rich with expressions. In fact, sometimes the same phrase can be said in a number of different ways. I try to bring the unique ones, where it is is not obvious from the literal translation what the expression means.


Saturday, December 19, 2015

A Taste of Yiddish 6.14

Express It In Yiddish!! A Great Gift All Year Long!!
Stay Connected To The Jewish Culture Through The Expressions of YIDDISH!! Only $19.99
  this week's proverb
  דער בּעל־מקנא בּאַקומט זײַן שטראָף אין דער שמחה פון זײַן חבר

  transliterated
  der bal-meka'ne bakumt zayn shtrof in der simkhe fun zayn khaver

  the proverb actually means
  the jealous person gets his punishment at the celebration of his friend

  translated to Hebrew

  קנאי מקבל את עונשו בשמחה של חברו


  Yiddish In 10 Lessons”
  workbook and CD's
  NOW AVAILABLE

  A QUICK AND EASY WAY TO LEARN YIDDISH

  אַ גוטע וואָך 

  Chaim Werdyger
  Bringing back the Yiddish language

  A proverb is a short, generally known sentence of the folk which contains wisdom, truth, morals, and traditional views in a metaphorical, fixed and memorizable form and which is handed down from generation to generation
Thursday, December 17, 2015

Yiddish Expressions 3.14

Yiddish In 10 Lessons!! Give the Gift of Continuity!!
A Great Present All Year Long!!
Stay Connected To The Jewish Culture Through YIDDISH!!

Express It In Yiddish:
get it over with, finished, done deed, case closed, let's get to the bottom of it, let's call it a day, the buck stops here, all said and done, at the end of the day, complete, the whole package

נגמר הסיפור, זהו זה, הביא לידי סיום, חתך עניין, די מספיק כבר, השלים, אחרי הכל, קומפלט, גמור לגמריגשטאָרבּן, בּאַגראָבּן, אַראָפּ פון מאַרק
geshtorbn, bagrobn, arop fun mark
dead, buried and off the market
מת, קבור, ירד מן השוק

אַ סוף אַן עק
a sof an ek
an end, an end
סוף, גמרנו כבר

פאַרטיק די שפּיל
fartik di shpil
game over
נגמר המשחק

פּטור, אַן עק
poter, an ek
that's all, an end
זהו, נגמר

עד כּאן אומרים בּשבּת הגדול
ad kan omrim b'shabes hagodl
up until here you say on Shabbos Hagadol 
(you recite part of the Haggadah)
עד כאן אומרים בשבת הגדול

אחרי ככלות הכל – נאָך אַלעמען
akhrey kikhlos hakol – nokh a'le'men
after everything('s said and done)
אחרי ככלות הכל

פיקס און פאַרטיק
fiks un fartik
set up and finished
מסודר וגמור


Yiddish is rich with expressions. In fact, sometimes the same phrase can be said in a number of different ways. I try to bring the unique ones, where it is is not obvious from the literal translation what the expression means.

Saturday, December 12, 2015

A Taste of Yiddish 6.13

Yiddish In 10 Lessons!! Give the Gift of Continuity!!
A Great Present All Year Round !!
Stay Connected To The Jewish Culture Through YIDDISH!!


this weeks' proverb
דער וואָס גלויבּט— פרעגט קײַן קשיות ניט. דער וואָס גלויבּט ניט — דאַרף קײַן תּירוצים ניט

transliterated
der vo gloybt – fregt kayn kashes nit; der vos gloybt nit – darf kayn tirutsim nit

the proverb actually means
he that believes – does not ask questions; he that does not believe – needs no answers

translated to Hebrew

מי שמאמין – לא שואל שאלות; מי שלא מאמין לא צריך תירוצים


Yiddish In 10 Lessons”
workbook and CD's
NOW AVAILABLE

A QUICK AND EASY WAY TO LEARN YIDDISH

אַ גוטע וואָך און אַ פריילעכן חנוכּה

Chaim Werdyger
Bringing back the Yiddish language

A proverb is a short, generally known sentence of the folk which contains wisdom, truth, morals, and traditional views in a metaphorical, fixed and memorizable form and which is handed down from generation to generationThursday, December 10, 2015

Yiddish Expressions 3.13

Yiddish In 10 Lessons!! Give the Gift of Continuity!!
A Great Present Not Just For Chanukah!!
Stay Connected To The Jewish Culture Through YIDDISH!!


  Express It In Yiddish
  hungry, ravenous, grab a bite, starved, famishing, could eat a horse, got the munchies, etc.
  מת מרעב, בטן מקרקרת, רעב כמו כלב, משתוקק לאכול, מאוד רעב, בולמוס


  הונגעריק ווי אַ וואָלף
  hungerik vi a volf
  hungry like a wolf
  רעב כמו זאב

  דאָס האַרץ חלש'ט
  dos harts khalisht
  the heart is fainting
  הלב מעולף

  דערכאַפּן דאָס האַרץ
  derkhapn dos harts
  to gratify the heart

  להשביע את הלב

  Yiddish is rich with expressions. In fact, sometimes the same phrase can be said in a number of different ways. I try to bring the unique ones, where it is is not obvious from the literal translation what the expression means.

Tuesday, December 8, 2015

Yiddish Expressions 1.22

Yiddish In 10 Lessons!! Give the Gift of Continuity!!
A Great Present Not Just For Chanukah!!
Stay Connected To The Jewish Culture Through YIDDISH!!

Express It In Yiddish:
 someone that's washed up, done for, finished, used up, not in charge any longer, come down in the world, take a tumble, loss of status, power etc.

ביטוי מעניין ביידיש על מישהו שירד מגדלתוירדה קרנוכבר לא על הסוסמאיגרא רמא לבירא עמיקתאככבו דעךגמר הקריירהנסתם עליו הגולל וכו'יאויס קאַפּעליוש מאַכער

oys kapel'yush makher

out of being a hat maker

הפסיק לעשות כובעיםYiddish is rich with expressions. In fact, sometimes the same phrase can be said in a number of different ways. I try to bring the unique ones, where it is is not obvious from the literal translation what the expression means.


Saturday, December 5, 2015

A Taste of Yiddish 6.12

Yiddish In 10 Lessons!! Give the Gift of Continuity!!
A Great Present Not Just For Chanukah!!
Stay Connected To The Jewish Culture Through YIDDISH!!


Some Yiddish Words For Chanukah
Yiddish
Phonetically
English
Hebrew
מנורה
menoyre
menorah
חנוכיה
בּוימל
boyml
olive oil
שמן זית
קנויט-ן
knoyt-n
wick-s
פתילי(ה)-ות
לאַטקע-ס
latke-s
potato pancake-s
לביב(ה)-ות
כרעמזל-עך*
khremzl-ekh*
potato pancake-s*
לביב(ה)-ות*
פּאָנטשקע-ס

דריידל/גאָר**  
puntshke-s

dreydl/gor
doughnut-s

dreidel
סופגני(ה)-ות

סביבון
*Some use khremzl as a different kind of pancake made on Passover. It's all about geographics
**In some Lithuanian areas the dreydl was called a 'gor'
this week's proverb
אַלעס פאַרלירט דער מענטש מיט די יאָרן; יוגענט, שיינהייט, געזונטהייט, ליבּע פאַר כּבוד; נאָר איין זאַך בּלײַבּט אים – זײַן נאַרישקייט

transliterated
a'les farlirt der mentsh mit di yorn; yugent, sheynheit, gezunt'heyt, li'be far koved; nor eyn zakh blaybt em – zayn narishkeyt

the proverb actually means
a person loses everything as he grows older; youth, beauty, health, esteem or self respect; only one thing remains with him – his stupidity

translated to Hebrew

עם ההתבגרות הבן אדם מאבד את הכל; הצעירות, היופי, הבריאות, רדיפה אחרי הכבוד; רק דבר אחד תמיד יישאר איתו - הטיפשות


Yiddish In 10 Lessons”
workbook and CD's
NOW AVAILABLE

A QUICK AND EASY WAY TO LEARN YIDDISH

אַ גוטע וואָך און אַ פריילעכן חנוכּה

Chaim Werdyger
Bringing back the Yiddish language

A proverb is a short, generally known sentence of the folk which contains wisdom, truth, morals, and traditional views in a metaphorical, fixed and memorizable form and which is handed down from generation to generation